Nederlands op de werkvloer

Groepstraining Nederlands op de werkvloer. Voor een goede beheersing van het Nederlands.Heeft u werknemers die onvoldoende Nederlands spreken? Onze cursus Nederlands op de werkvloer richt zich op het verhogen van de professionele zelfredzaamheid van buitenlandse werknemers. Een goede beheersing van het Nederlands is hierbij van groot belang.

  • Worden de werkinstructies begrepen?
  • Hoe verloopt de communicatie met de collega’s?
  • Worden opdrachten naar behoren uitgevoerd?

Uw praktijk is ons uitgangspunt. De werknemers kunnen hun nieuw geleerde vaardigheden in het Nederlands meteen in de praktijk toepassen. In korte tijd wordt een maximaal resultaat behaald.

Resultaten na de training:

  • Uw werknemers begrijpen de werkinstructies beter.
  • De vakspecifieke woordenschat van uw werknemers is uitgebreid.
  • Uw werknemers kunnen beter communiceren met de leidinggevenden,
    collega’s en uw klanten.

Incompany Nederlands op de werkvloer
Voor aanvang nemen we bij de deelnemers een intakegesprek af om het startniveau te bepalen.
Daarna stemmen we in overleg met de werkgever de inhoud van de lessen af op de werksituatie
van de deelnemers. Het lesmateriaal bestaat voor een belangrijk deel uit geschreven en gesproken
taal ontleend aan de werkplek. Tijdens de training vinden er regelmatig tussentijdse evaluaties
plaats met de leidinggevenden. Iedere training sluiten wij af met een eindevaluatie van de behaalde
resultaten.

Training aanvragen
Heeft u of uw bedrijf interesse in een cursus Nederlands op de werkvloer, wilt u een vrijblijvende
offerte aanvragen of een gratis proefles proberen? Neem dan contact met ons op via de telefoon,
e-mail of ons aanvraagformulier. Ook voor andere vragen bent u van harte welkom!