Keurmerken

Erkende professionaliteit
Keurmerken zijn een waarborg voor kwaliteit. De taaltrainingen van Dutch Language Centre zijn erkend
door toonaangevende instanties en daar zijn we trots op. De eisen die gesteld worden zijn hoog en de
controles streng. Dit geeft onze klanten de zekerheid een taaltraining te krijgen van een erkende
professional én het houdt Dutch Language Centre scherp.

De geschillencommissie
Iedere ondernemer wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Het oplossen
van klachten en geschillen is de kerntaak van De Geschillencommissie. Effectief en efficiënt, transparant
met goede kwaliteit. Dutch Language Centre is vanzelfsprekend lid van deze instantie.

 

 


CRKBO

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Een instelling wordt ingeschreven in het CRKBO-register als het over de juiste certificatie of diploma(‘s) beschikt of als een audit met positief resultaat is afgerond.