Keurmerken

Erkende professionaliteit
Keurmerken zijn een waarborg voor kwaliteit. De taaltrainingen van Dutch Language Centre zijn erkend
door toonaangevende instanties en daar zijn we trots op. De eisen die gesteld worden zijn hoog en de
controles streng. Dit geeft onze klanten de zekerheid een taaltraining te krijgen van een erkende
professional én het houdt Dutch Language Centre scherp.

NRTO, de Nederlandse Raad voor training en opleiding.
geschillencommisie-logonrto-logoDe NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda
zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een betrokken gesprekspartner
voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.
Dutch Language Centre is vanzelfsprekend lid van dit platform.

Lees hier de Algemene Voorwaarden NRTO
Lees hier de NRTO gedragscode
Klachtenprocedure Consument
Geschillencommissie

CRKBO
crkbo-logoIn het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Een instelling wordt ingeschreven in het CRKBO-register als het over de juiste certificatie of diploma(‘s) beschikt of als een audit met positief resultaat is afgerond.